Netbeheer Taken en Kosten

Taken Netbeheer

Netbeheerders zorgen voor de kabels en leidingen waardoor de energie je huis of bedrijfslocatie bereikt.
Ze zijn ook verantwoordelijk voor de aansluiting, die op een bepaalde maximale capaciteit is ingericht. Deze capaciteit is afhankelijk van de piekvraag van je huishouden of van je bedrijfsprocessen. Bij de aansluiting hoort ook de stroom- en de gasmeter.
Tenslotte is de netbeheerder verantwoordelijk voor het energietransport en voor de onderlinge afstemming met de andere netbeheerders, die nodig is om het totale energiesysteem in Nederland feilloos te laten werken.
Netbeheerders voeren deze taken nauwgezet uit. Nederland heeft een van de beste en meest storingvrije energiesystemen ter wereld. Dit heeft uiteraard een prijs. Deze prijs zie je terug in de vaste kosten voor netbeheer die van toepassing zijn op je leveradres.

Tarieven Netbeheer zijn Gereguleerd

De tarieven die netbeheerders mogen rekenen worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De kosten voor de afnemer worden door de energieleverancier namens de netbeheerder die voor het adres verantwoordelijk is, en zonder verdere opslag, in rekening gebracht. De opbrengst draagt de leverancier af aan de betreffende netbeheerder.
De ACM bewaakt de tarieven, en zet de netbeheerders door onderlinge vergelijking aan tot besparingen in de bedrijfsvoering en tot matiging bij het doen van investeringen.
Als gevolg hiervan zijn de kosten van netbeheer voor de afnemer de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. De kosten stijgen per saldo ongeveer met het percentage van de jaarlijkse inflatie, al zien we in 2020 een stijging die hier met 2,7% iets boven zit.
De netwerkkosten voor standaard aansluitingen gas en elektriciteit samen zullen hierdoor in 2020 op jaarbasis met ca. €12 stijgen. Regionaal kan dit wat verschillen, omdat netbeheerders om verschillende redenen een verschillend kostenprofiel hebben (bv. door de verhouding stad en platteland, of door de verhouding tussen het aantal gas- en elektriciteitsaansluitingen).
Netbeheerders voeren in toenemende mate projecten uit om de netwerken aan te passen aan een toenemende elektriciteitsvraag en afnemende gasvraag. En ook om de groeiende duurzame productie van elektriciteit, met windmolens op land en op zee of met zonnepanelen, op het net af te kunnen zetten. Omdat het aantal afnemers van gas afneemt zullen de kosten van het gasnet geleidelijk door minder huishoudens opgebracht moeten worden. De verwachting is dan ook dat deze factoren de komende jaren tot verder stijgende netwerkkosten zullen leiden.

Capaciteit Aansluiting Drijft Kosten

In onderstaande tabellen kun je zien dat de jaarlijkse vaste kosten voor stroom snel stijgen als je een zwaardere aansluiting hebt. Het is daarom belangrijk kritisch te zijn als installateurs je een zwaardere aansluiting adviseren dan de standaard 3x25A aansluiting voor elektriciteit die de meeste woningen hebben. Installateurs hebben hier nogal eens een losse pols. Voor de veiligheid raden ze soms verzwaringen aan bij het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp, terwijl dat niet echt nodig is.
Laat je hierover goed adviseren en vraag om een gedetailleerde berekening, want je draait jaar-in-jaar-uit op voor de hogere kosten! Met een goede verdeling van je apparaten over de groepen in de meterkast is een standaard aansluiting (3x25A) vaak voldoende.
Een slimme meter helpt bij het vaststellen van de piekvraag in je huishouden.
Het sommetje is dan vrij eenvoudig: Volt x Ampère = Vermogen (in Watt). Dus op 3x25A kun je in theorie maximaal 3 x 220V x 25A = 16,5 kW aansluiten, die je dan, mits goed verdeeld, gelijktijdig kunt gebruiken.
Op één groep in je meterkast (meestal gezekerd met 16A) kun je 220V x 16A = 3,5 kW aansluiten. Als een apparaat meer dan 3,5 kW vermogen heeft (een elektrische kookplaat gaat hier bijvoorbeeld meestal overheen), dan moet het apparaat op meerdere groepen worden aangesloten. Raadpleeg hiervoor een installateur.

Kosten Netbeheer 2019

Kosten variëren enigszins per netbeheerder, maar je kunt je netbeheerder niet veranderen, tenzij je verhuist naar het gebied van een andere netbeheerder. We geven hieronder de totale jaarkosten per netbeheerder weer voor kleinverbruikers, inclusief BTW. Op de website van je netbeheerder kun je gedetailleerde informatie vinden over de samenstelling van deze kosten. In de volgende tabellen vind je voor je eigen netbeheerder de kosten die in het jaar 2019 van toepassing zijn. De tweede regel in iedere tabel bevat de meest voorkomende situatie. Op de website van je netbeheerder kun je meer informatie vinden over de samenstelling van deze kosten. Je bereikt deze informatie door op de tabel van de betreffende netbeheerder te klikken.

Tarieven Coteq 2020
Tarieven Enduris 2020
Tarieven Enexis 2020
Tarieven Liander 2020
Tarieven Rendo 2020
Tarieven Stedin 2020
Tarieven Westland 2020

Kosten Slimme Meter

Op aanvraag plaatsen netbeheerders een slimme meter. Meestal wordt dan ook de gasmeter vervangen (zonder meerkosten). Hiervoor is een vast tarief vastgesteld, ongeacht de situatie ter plaatse. Meestal zal de netbeheerder de meter binnen 2-3 weken plaatsen. De kosten van de plaatsing worden direct door de netbeheerder in rekening gebracht.
Het hebben van een slimme meter heeft geen invloed op de jaarlijkse kosten voor de meterdienst stroom en gas.
De komende jaren zullen de netbeheerders bij alle consumenten en kleinere bedrijven een slimme meter gaan installeren. Als dit op initiatief van de netbeheerder gebeurt zijn daar voor de betrokken afnemer geen kosten aan verbonden. Je betaalt dus alleen als je zelf om een slimme meter vraagt.

Forstrom ©2020