Over Forstrom

Forstrom is de enige energieleverancier in Nederland die elke maand een kloppende energierekening stuurt.

Big deal, zul je zeggen. Het is toch normaal dat een rekening klopt? Inderdaad. Maar toch betaalt bijna iedereen elke maand een tamelijk willekeurig voorschotbedrag aan zijn energieleverancier. Daar krijg je maar één keer per jaar een afrekening bij, gebaseerd op de verbruiken van het afgelopen jaar. Je rekent vrijwel nergens anders zo af.

Bijna alle energierekeningen zijn fout

Heel vroeger kwam de meteropnemer iedere maand langs om de meters op te nemen en direct af te rekenen. In de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn we op het huidige model overgestapt, waarbij de meteropnemer eerst nog maar één keer per jaar langskwam, en je inmiddels zelf voor meteropnemer mag spelen. Maar één meetwaarde per jaar betekent ook dat je maar één keer per jaar de rekening op kan maken. Dat is best raar, want er zijn allerlei tarieven, bijvoorbeeld van stroom en gas, maar ook belastingtarieven, die tussentijds veranderen. Omdat we tussentijds geen meterstanden opnemen moeten de energiebedrijven dus eigenlijk maar een beetje schatten hoeveel verbruik tegen het ene tarief en hoeveel tegen het volgende tarief afgerekend moet worden. Wij durven daarom wel te beweren dat, tenzij je rekening precies van 1 januari tot 1 januari loopt, het moment waarop de belastingtarieven veranderen die een groot deel van je kosten bepalen, eigenlijk alle rekeningen die traditionele energieleveranciers sturen fout zijn, en meestal niet in je voordeel. Bovendien wijst onderzoek van Forstrom uit dat de voorschotten die energieleveranciers incasseren stelselmatig te hoog zijn. Wij hebben berekend dat er in 2015 voor elektriciteit alleen al €960 Mln. extra op de bankrekening van energiebedrijven stond door te hoge voorschotten. Het zou mij niet verbazen als daar voor gas nog een dergelijk bedrag bijkomt. Dit is jouw geld, waarmee energiebedrijven zich extra financieren, en dat hen de ruimte geeft voor veel van de merkwaardige marketingacties die we zien.

Maar los van deze administratieve ‘slordigheid’ leidt de huidige afrekenmethode nog tot een veel belangrijker nadeel voor de consument: Deze heeft gedurende het jaar geen idee hoeveel stroom en gas hij of zij verbruikt en wat dit kost, of hoeveel eventueel zelf geproduceerde stroom oplevert. Energielasten zijn vaste lasten, daar kun je toch niets aan veranderen, zo lijkt het. Toch is ca. 90% van je kosten direct afhankelijk van je verbruik. En dit verbruik kun je wel degelijk veranderen. Maar dan is het wel handig als je weet waar je moet beginnen.

Bespaar ook 15% op je verbruik

Hier helpt Forstrom. Door je iedere maand een kloppende rekening te sturen, word je elke maand geconfronteerd met je echte energiekosten van de afgelopen maand. Dit is soms letterlijk confronterend, vooral in de winter als je veel gas gaat verstoken om je huis warm te houden. Maar het helpt je wel om met je huisgenoten het onderwerp op een heel tastbare manier bespreekbaar te maken. We zien dat dit onze klanten ook echt stimuleert om naar besparingsmogelijkheden te zoeken. Dat kan simpel gedrag zijn (b.v. de thermostaat van de CV een graadje lager), maar dat kunnen ook kleinere of grotere investeringen in de woning zijn. Deze keuzes kunnen nu weloverwogen gemaakt worden. We zien dat dit bij onze klanten leidt tot structurele en duurzame besparingen van 10-15% op de jaarkosten!

En als er een besparing optreedt, bijvoorbeeld omdat je zonnepanelen hebt genomen, zie je dit bij Forstrom direct de volgende maand terug in je energierekening. Want ook eigen opwek en teruglevering aan het net wordt iedere maand keurig door Forstrom berekend. Wel zo leuk als je net veel geïnvesteerd hebt in je woning.

Forstrom kan dit doen door gebruik te maken van gegevens uit de nieuwe ‘slimme meter’ die deze jaren overal in woningen en kleine bedrijven wordt opgehangen door de plaatselijke netbeheerder. Deze meters, een elektriciteitsmeter en een gasmeter, geven elke dag meterstanden door aan de netbeheerder. Voor stroom elk kwartier en voor gas elk uur. Forstrom kan deze meterstanden voor haar klanten uitlezen en gebruiken om een nauwkeurige en correcte maandrekening te maken. Maar onze klanten kunnen deze verbruiken ook zelf inzien op het MijnForstrom deel van onze website. Daarmee kan een klant zelf kijken hoe zijn energieverbruik gedurende de dag, maand of langer verloopt. Veel meer informatie hierover is te vinden op de website van Forstrom www.forstrom.nl

Forstrom ziet zichzelf als een maatschappelijke onderneming. Dat wil zeggen dat we Forstrom primair hebben opgezet om een bijdrage te leveren aan de energietransitie die steeds meer vorm begint te krijgen. Onze missie is klanten maximaal ondersteunen bij het bereiken van energiebesparing in hun eigen omgeving. Wij houden de kosten van Forstrom zo laag mogelijk om zoveel mogelijk te kunnen investeren in de ondersteuning van deze missie. Hoe meer klanten we hebben, hoe lager deze kosten kunnen worden en hoe meer we kunnen investeren. En als je nog geen slimme meter hebt dan regelen we die voor je. Dus kom erbij!

Groene stroom en vaste lage prijzen

Want deze lage kosten geven we natuurlijk ook door aan onze klanten. Tenzij je tot de 15% behoort die het leuk vindt om elk jaar van leverancier te wisselen om weer een ‘welkomstbonus’ te scoren, vindt de 85% van de energieafnemers die hier geen zin in heeft in Forstrom een vaste en klantgerichte leverancier die tot de voordeligste aanbieders in de markt behoort. Ook ‘groene stroom’ is bij ons volop verkrijgbaar. Wat we vinden van groene stroom zullen we elders op deze website beschrijven.

Energie is een ingewikkeld onderwerp. Alle veranderingen die op ons afkomen maken het niet eenvoudiger. Met deze website ‘Inzicht in Energie’ proberen we deze wereld wat transparanter te maken. Veel inzicht en wijsheid toegewenst, en laat ons weten wat je ervan vindt!