Inzichten

Hier delen we algemene kennis over energie en over de Nederlandse energiemarkt. Deze kennis komt voort uit een leergang die over een reeks van jaren is opgebouwd en waarmee gedurende deze tijd 1500+ energieprofessionals binnen bedrijven en overheden zijn bijgeschoold.

Deze kennis wordt voortdurend verzameld en geactualiseerd op basis van gepubliceerde onderzoeken en statistieken. Waar relevant zullen we de bronnen waarop we ons baseren vermelden. We zijn hier omwille van de leesbaarheid wel enigszins terughoudend mee. Dit is geen wetenschappelijke publicatie, maar beoogt een popularisatie van algemene inzichten te zijn. De inhoud en conclusies die we trekken komen dan ook geheel voor onze rekening.

Forstrom© 2019

Energie Zal Nooit Opraken

Het beeld van de aarde als een snel opbrandende kaars is voor energie wel én niet van toepassing. Lees verder…

Kunnen We Klimaatverandering Stoppen?

Het klimaat verandert, maar de jacht op CO₂ zal de problemen die hierdoor ontstaan niet gaan oplossen. Lees verder…

Hoe Werkt Een Warmtepomp In Theorie

Een warmtepomp levert een pover rendement ten opzichte van een CV-ketel, tenzij we de gasprijs flink verhogen. Lees verder…

Hoe Werkt Een Warmtepomp In De Praktijk

In een unieke praktijksituatie wordt de warmtepomp vergeleken met de CV-Ketel. De resultaten vallen wat tegen. Lees verder…

Geef een reactie