Introductie

Nederland in 2050

Welkom in de toekomst van Nederland. Zien we dan windmolens zover het oog reikt, zoals hier bij de westelijke dijk van de Noordoostpolder, nabij Urk? Op deze website gaan we onderzoeken hoe Nederland er uit komt te zien als we alle ambities rond energie, klimaat en CO₂ in 2050 daadwerkelijk realiseren. Kunnen we dit? Willen we dit? Welk probleem lossen we hiermee eigenlijk op?
Voor de hand liggende vragen die weinig gesteld worden. We horen vooral dat ‘het moet’, omdat we nu eenmaal onze handtekening onder het klimaatakkoord van Parijs gezet hebben. Nu was dit zeker een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde bewustwording dat de we een groot klimaatprobleem hebben, en dat we onze ogen niet langer kunnen sluiten voor de gevolgen hiervan. Maar daarmee is het nog niet het einde van de discussie hoe wij ons het beste op deze gevolgen kunnen voorbereiden. We gaan onderzoeken wat technisch mogelijk is. Maar niet alles wat technisch kan is ook economisch haalbaar. Of sociaal wenselijk. Of ecologisch verstandig. Veel is nog onbekend en onzeker. Ga mee op deze ontdekkingsreis en ontwikkel en deel je eigen inzichten in de energiewereld van morgen.

Auteur: Chris IJsbrandy

Na een loopbaan in de detailhandel (HEMA) en consultancy (Capgemini), houd ik mij sinds 1997 intensief met de energiemarkt bezig. Rond deze tijd startte de liberalisering van deze markt, wat leidde tot een snelle opeenvolging van veranderingen voor de spelers die op deze markt actief waren. Fusies, overnames, concurrentie, schaalvergroting en efficiency waren de sleutelbegrippen in de eerste 10 jaar nadat de marktwerking zijn intrede had gedaan.

FotoCMIJ1

De volgende 10 jaar kantelde het perspectief. Klimaatzorgen, duurzame productie, eigen productie van zonnestroom, en informatisering van de dienstverlening creëerden nieuwe spelers en zetten de bestaande energiewereld onder druk.
Energie is een weinig onderscheidend product.

Stroom is stroom, en gas is gas. Ook ‘groene stroom’ is uiteindelijk gewoon stroom. Voor consumenten is de energierekening een ‘vaste last’, ongeveer zo onvermijdelijk als belasting betalen. Het is in belangrijke mate ook belasting betalen! De energierekening neemt zo een forse hap uit het huishoudbudget, en het ziet er niet naar uit dat dit voorlopig minder wordt. Integendeel, de energieplannen van het nieuwe kabinet gaan de burger nog een flinke kater bezorgen. Energie wordt dus een stuk spannender de komende tijd.

Mijn doel is de lezer van deze website op weg te helpen met de navigatie in deze nieuwe complexe wereld.
Op deze website geef ik mijn mening over ontwikkelingen die zich in de energiemarkt, in de politiek of in de samenleving voordoen. Deze mening zal zo veel mogelijk gebaseerd zijn op feiten, maar is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de schrijver zelf.

Gebruiksvoorwaarden en disclaimers

Deze website heeft geen enkel belang in, of relatie met partijen die energie gerelateerde oplossingen of producten aanbieden. Onze mening over deze oplossingen of producten wordt dan ook door niets anders gevoed dan door eigen ervaring, concrete cijfers, berekeningen, of eenvoudige logica.

Verwachtingen over de toekomst zijn gebaseerd op extrapolatie van ontwikkelingen die gaande zijn, of op min of meer logische gevolgen hiervan. Maar de toekomst is altijd onzeker. Verwachtingen zijn nooit voorspellingen waarop lezers hun handelen moeten baseren. Verzamel altijd informatie uit meerdere bronnen voordat je een beslissing neemt. Forstrom of ondergetekende accepteren geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen op basis van informatie uit deze website.

Deze site is ontwikkeld in WordPress en wordt gehost door Automattic Inc., het bedrijf achter WordPress. Automattic verzamelt cookies om de prestatie van haar product te monitoren en te verbeteren. Forstrom heeft geen toegang tot deze informatie en verzamelt zelf op geen enkele wijze informatie over individuele bezoekers van deze website. Volg de link van WordPress voor uitvoerige informatie over de privacy voorwaarden.

De site biedt in de rechterkolom plaats aan advertenties van derde partijen. Deze advertenties worden geplaatst via Google AdSense, en worden afgestemd op de inhoud van de website en op het type bezoekers dat deze inhoud interessant vindt. Google AdSense heeft een eigen Privacy Beleid. Volg de link om dit beleid in te zien.

Indien bezoekers hun naam en email-adres opgeven om op de hoogte te worden gehouden van publicaties op deze site garandeert Forstrom dat de privacy van deze informatie gewaarborgd is en op geen enkele wijze gebruikt zal worden door Forstrom voor andere doeleinden dan waarvoor deze gegevens verstrekt zijn. Ook garandeert Forstrom dat deze informatie nooit aan derden ter beschikking zal worden gesteld.

Alle inhoud in deze site is eigendom van Forstrom en mag uitsluitend met bronvermelding en voor not-for-profit doeleinden herbruikt worden. Het is niet toegestaan deze informatie voor enig direct commercieel doel in te zetten, te verkopen of er anderszins materieel voordeel aan te ontlenen.

Informatie of afbeeldingen van derden die op deze site herbruikt worden zijn ofwel afkomstig uit het publieke domein, dan wel worden met bronvermelding en waar relevant met toestemming geplaatst. Wij spannen ons in om, waar van toepassing, rechthebbenden voor dit doel te identificeren en te benaderen. Kom je informatie of afbeeldingen op deze site tegen waarvoor dit naar jouw mening niet of onvoldoende gebeurd is, dan verzoeken we je dit via de vragenpagina van deze site aan ons te melden, zodat we dit kunnen corrigeren.

Forstrom© 2019