Check Je Voorschot

Energienota daalt in 2020 met gemiddeld ca. €30

Door aanpassingen in de belastingtarieven en hogere kosten voor de aansluiting zullen de energiekosten voor een gemiddelde situatie in 2020 met ca. €30 per jaar dalen.
Een gemiddeld huishouden (3.500 kWh stroom en 1.800 m2 gas) betaalt in 2020 €32 meer aan energiebelastingen op stroom en €142 meer aan energiebelastingen op gas. De netwerkkosten stijgen met €12. Tegenover deze stijgingen staat een verhoging van de zogenaamde heffingskorting met €216. Per saldo dus een kostendaling van €30.
Vooral het gasverbruik zal van invloed zijn op de kostenontwikkeling voor je eigen huishouden. De totale kosten voor gas bestaan inmiddels voor ca. 3/4 uit belastingen.
Huishoudens met een verbruik onder de 1.800 m2 zullen meer besparen dan deze €30. Huishoudens met een hoger verbruik dan 1.800 m2 besparen minder of hebben (vanaf een verbruik van 2.186 m2) zelfs hogere kosten door de sterke stijging van de belasting op gas.
Bereken hieronder wat voor jouw situatie de kosten in 2020 zullen worden.

Check Je Kosten en Je Voorschot

Check hier of het voorschot dat je leverancier voorstelt overeenkomt met de huidige marktprijzen en belastingtarieven. Vul in hoeveel stroom, gas of warmte je in een jaar geleverd krijgt en zie direct wat de totale jaarkosten voor het lopende kalenderjaar ongeveer worden en welk voorschot hierbij past.

 

Voorschotten zijn Gratis Geld voor Leveranciers

Energieleveranciers willen voorkomen dat hun klanten later tegen een hoge nabetaling aanlopen. Dat valt op zich te prijzen, maar het lijkt erop dat sommige leveranciers het voorschot wel erg sterk verhogen.
Bedenk daarbij dat voorschotten voor energieleveranciers gratis geld zijn.
Zij financieren zich ten dele met alvast geïncasseerde voorschotten, waarvoor de bijbehorende leverkosten, en afdrachten van belastingen en netwerkkosten door de leverancier pas later worden afgerekend.
Dat is prettig voor de boekhouding. Extra geld op de bank, waar geen rente voor betaald hoeft te worden. Er gaat bij de huishoudens per jaar ongeveer €16 miljard aan energiekosten doorheen. Dus tel uit je winst als je hiervan een maandje extra cash op de bank hebt staan!

Berekening is Indicatie

De berekening wordt zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd met actuele marktprijzen voor stroom en gas, die we maandelijks aanpassen, en met de belastingtarieven en gemiddelde netwerkkosten zoals die dit jaar gelden. Voor warmtelevering gebruiken we de gepubliceerde maximum tarieven van de Autoriteit Consument en Markt. Voor teruglevering van elektriciteit gaan we uit van 100% saldering tot het punt waarop netto teruglevering op jaarbasis optreedt. Is dit laatste het geval dan rekenen we voor dit deel met een teruglevertarief dat gelijk is aan het levertarief (excl. milieubelastingen, incl. BTW).

De berekening is daarmee zo objectief mogelijk, en volgens de geldende marktregels opgesteld. Berekeningen bij prijsvergelijkers of op websites van energieleveranciers kunnen afwijken van de hier berekende uitkomst. Vaak zal dit te maken hebben met commerciële aanbiedingen die in berekeningen bij deze partijen tot uiting komen, gericht op klantenwerving. Forstrom is niet gebonden aan enige marktpartij en probeert ook geen klanten voor energieleveranciers te werven. Zie onze berekening als de normale standaardkosten voor energielevering in de huidige markt.

Je uiteindelijke kosten hangen natuurlijk af van je werkelijke verbruik gedurende het jaar. Een koude maand kan een groot verschil maken voor je gasverbruik en daarmee voor je totale kosten. Daarom kun je ervoor kiezen je voorschot iets hoger te laten zijn dan de berekening uitwijst. Bij de meeste leveranciers kun je zelf via de website of de klantenservice het voorschot omhoog of omlaag (laten) aanpassen.

Verder zullen de contractprijzen bij je leverancier iets afwijken van de standaard prijzen die we voor deze berekening gebruikt hebben. Zie deze berekening daarom als een goede indicatie, maar niet als iets waar je rechten aan kunt ontlenen bij Forstrom of bij je leverancier.

Forstrom © 2020

 

 

Auteur: Chris IJsbrandy

Ik ben 20 werkzaam in de energiesector als adviseur van overheden en energiebedrijven. Twee jaar geleden ben ik Forstrom gestart, een nieuwe energieleverancier die met gegevens uit de slimme meter klanten helpt met energiebesparing.